Akrobacje bez granic II - polsko-czeski ACRO camp

Czesko-polski ACRO camp został zrealizowany w ramach mikroprojektu Akrobacja bez Granic II nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_011/0002886 współfinansowanego z EFRR za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach INTERREG V-A Czechy - Polska.