Dla przylatujących

LOTNISKO BIELSKO-BIAŁA ALEKSANDROWICE (EPBA)

LOTNISKO BIELSKO-BIAŁA - ALEKSANDROWICE (EPBA)

Współrzędne geograficzne: 

49°48’17,99N 19°00’07,27E

Częstotliwość: 

BIELSKO RADIO 118.33 MHz

Elewacja lotniska:

401m AMSL

Dostępne drogi startowe:

09/27 (510m x 100m) pas trawiasty

Krąg samolotowy: 

Północny

PRZED PRZYLOTEM:

W CELU UISZCZENIA WSZELKICH OPŁAT

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU

OPŁATY:

  • Na lotnisku ABB obowiązuje opłata za lądowanie*. Istnieje możliwość opłaty w formie ryczałtu - po wcześniejszym zawarciu umowy z ABB. 
  • Opłata za lądowanie wynosi 30 zł - jeżeli pilot zgłosi swój przylot poprzez formularz oraz 50 zł - jeżeli nie zgłosi przylotu.
  • Opłaty w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania pasa, dróg kołowania, oraz stojanek.
  • Właściciele, użytkownicy lub piloci statków powietrznych nie będący stałymi użytkownikami lotniska lub nie posiadający podpisanej umowy abonamentowej obowiązani są do uiszczenia opłaty postojowej za postój statku powietrznego na czas dłuższy niż 6 godzin. Opłata postojowa za każdy rozpoczęty dzień (a w przypadku pierwszego dnia za rozpoczętą siódmą godzinę) postoju na terenie lotniska wynosi 35 zł.
  • Istnieje możliwość odpłatnego hangarowania/kotwiczenia po wcześniejszym uzgodnieniu.

* nie dotyczy statków powietrznych należących do ABB oraz członków ABB hangarujących swoje SP w hangarach Aeroklubu. Loty szkolne, realizowane przez ośrodki szkolenia, oraz zaprzyjaźnione Aerokluby, zwolnione są z opłat na zasadzie wzajemności. Z opłat zwolnione są szybowce.