ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 2023

W imieniu Zarządu informujemy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, które odbędzie się 24 lutego br. o godzinie 17:00 w sali wykładowej Aeroklubu Bielsko-Bialskiego. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie tj. tego samego dnia o godzinie 17:15. Z uwagi na planowane zmiany w statucie prosimy o przybycie.